Föreningens historia och ursprungliga ändamål

Föreningens ändamål

"Kronobergs Läns Fotograf & Fotohandlarförening har till ändamål att befrämja samarbetet mellan dess medlemmar och vidtaga åtgärder till medlemmarnas gemensamma bästa. Föreningens främsta uppgift här utinnan är att söka åstadkomma tillämpning av sådana priser som kunna anses bärande, för att därmed främja en sund ekonomisk yrkesutövning." 

Historik:

1890 startade en tysk man en fotoateljé i Tingsryd. Efter några ägarbyten tog en dansk namn som hette GM Svensson över rörelsen och hans sålde 1917 till en ny man, Jakob Jakobsson. Han var mycket fotointresserad och tidigt engagerade han sin lilla syster Sara för att hålla upp en filt vid ett ljusläckage i mörkrummet. Ersättningen var lite godis.

1927 flyttade Jacob till Borås för att starta en ny ateljé. Systern Sara tog successivt över verksamheten i Tingsryd. Sara köpte ateljén, gifte sig med den fotointresserade ynglingen Algot och tog sig namnet Södring. De drev företaget tillsammans. Sara fotograferade i ateljén och Algot skötte fotograferingarna utomhus.

Sara och Algot fick två barn, Mona och Kony, som också tidigt blev fotointresserade och sedan har drivit Södrings foto ända fram till våra dagar.

 

På initiativ av Algot Södring och några kollegor startade den 13 oktober 1946 Kronobergs läns fotohandlar & fotografförening. Denna vecka rådde landssorg i Sverige, eftersom statsministern Per Albin Hansson hade avlidit en vecka tidigare.

Den nya föreningen hade till ändamål att främja samarbetet mellan medlemmarna. Den skulle också verka för ”sådana priser som kunna anses bärande för att främja en sund ekonomisk yrkesutövning”. Enligt protokollet kunde en som dumpar priser dömas till skadestånd.

I början handlade samarbetet mest om priser. Så småningom kom även andra frågor in. 1949 var kringresande förstoringsagenter en brännande fråga. Allmänheten varnades för att göra affärer med dessa.

Den 7 mars 1954 hölls föredrag av Eric Lins från Gevert, som var en legendarisk kursledare och lärde en stor del av landets fotografer viktiga saker om färgkopiering.

Och intresset för vidareutbildning och förkovring i ny teknik och utökad kunskap har fortsatt genom föreningens historia.

Bilden nedan är tagen vid 50 årsjubileumet 1996