K r e a t i v i t e t  o c h  y r k e s k u n s k a p 

Med våra medlemmars breda kompetens och proffesionella service kan du göra ett tryggt val av fotograf.

Vår förening

Kronobergs Fotografer är en förening för yrkesverksamma fotografer i regionen. Vi träffas regelbundet för att nätverka, utbyta erfarenheter och få kreativ stimulans som leder till en ökad kompetensutveckling.

Styrelsen

Ordförande:
Anna Nordström   
Sekreterare:
Niklas Englund
Kassör:

Lena Gunnarsson
Ledamot:
Mats Samuelsson, Martina Wärenfäldt, Göran Sundh, Maria Lindberg, Lasse Ahlin.

Proffesionell service

Om du själv söker en fotograf så finns det säkert någon i vår förening som passar dig och dina behov. Vi i föreningen jobbar med olika genrer och inriktningar såväl mot företag som privatpersoner. Se under "Medlemmar" i menyn och kontakta en fotograf direkt.